ไวรัส shortcut ซ่อน Folder พิมพ์

1. หลังจากเสียบ flashdrive แล้วไปที่ Start-> เลือก Run แล้วพิมพ์ว่า cmd
2. หลังจากนั้นไปสำรวจว่า Flash drive เราอยู่ drive ไหน ของผมอยู่ใน Drive Z นะครับ ได้แล้วให้พิมพ์ drive นั้น ลงไปเลยเช่น  G: แล้ว Enter
3. โดยพิมพ์ต่อใน command prompt เลย ให้พิมพ์ว่า attrib -s -h -r /s /d
4. รอๆๆๆ
5. เมื่อเสร็จ ทดสอบ dir /ah  ต้องไม่มีไฟล์
6. กลับมาที่ windows เข้า Drive แล้วไปลบไฟล์ shortcut ไฟล์ ไวรัสที่เป็น exe ที่เราไม่รู้จัก