การจัดการเว็บไซต์ผ่านหน้าผู้ดูแลเว็บไซต์ (Backend) 1 : Installation Template พิมพ์
เขียนโดย พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล   

ขั้นตอนการติดตั้ง Template

1. เข้า Browser พิมพ์ http://localhost/dc522/administrator
Username : admin
Password : รหัสผ่านเดียวกับตอนติดตั้ง

2. ลองปรับเปลี่ยน Template พื้นฐาน โดยการเข้าเมนู Extensions + Template Manager


3. ติดตั้ง Template เพิ่มเติม <Download> หลังดาวน์โหลดเสร็จ เข้าเมนู Extensions + Extension Manager

4. การเปลี่ยน Template =>   Extensions + Templates

 

ขั้นตอนการแก้ไข Template


1.ปรับแต่ง logo

/dc522/templates/dd_appledesign_75/images/designer/ (File logo)


2. ปรับแต่ง slideshow
/dc522/templates/dd_appledesign_75/images/slideshow/ (File slideshow)

3. ปรับแต่ง gallery
/dc522/templates/dd_appledesign_75/images/gallery/ (File gallery)

 

ขั้นตอนการลบ  Template

1. Extensions+  Manage
2. มองหาเมนูด้านซ้านมือ   Manage + หาหน้าท้ายๆ (ให้มองหา Template) 
3. เลือก Template ที่ต้องการลบ + คลิกปุ่ม Uninstall

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช