การจัดการเว็บไซต์ผ่านหน้าผู้ดูแลเว็บไซต์ (Backend) 2 : การสร้างหมวดหมู่ (Category) / บทความ (Article) พิมพ์
เขียนโดย พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล   

กรณีติดตั้งข้อมูลตัวอย่างให้ทำการลบ Article และ Categories  ออกก่อน

-  เมนู content + Articles
-  เลือก Articles ที่ต้องการลบ + ปุ่ม Trash 

- เมนู content + Categories
- เลือก Categories ที่ต้องการลบ + ปุ่ม Trash

************************************************************************

 

ขั้นตอนการสร้างหมวดหมู่ (Category) / บทความ (Article)


ทำความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติจริง
- ลำดับการสร้างเป็นดังนี้ 1. Category    2. Article (ก่อนการสร้าง Article  ทุกครั้งต้องมี Category ที่ต้องการก่อนเสมอ)

- 1 Category ก็สามารถมีได้หลาย Article

 

************************************************************************

1. เมนู Content + Categories : Add New Category

- สร้าง category ชื่อ Profile

 

2. เมนู Content + Articles : Add New Article

- เลือก category ชื่อ Profile

- พิมพ์ชื่อเรื่อง : ประวัติส่วนตัว

- พิมพ์เนื้อหา : ใส่ข้อมูลขื่อ - นามสกุล วันเดือนปี อายุ รูปภาพ


หมายเหตุ นักศึกษาอาจสร้าง Folder สำหรับเก็บภาพขึ้นเองก็ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ Folder ดังกล่าว เช่น c:\xampp\htdocs\dc522\images\dc522

** ข้อควรจำเกียวกับรูปภาพที่จะนำมาใช้ **

- ชื่อไฟล์ ห้ามเป็นภาษาไทย แต่อาจผสมตัวเลขได้ เช่น xxx01
- ห้ามเว้นวรรค แต่อาจใช้เครื่องหมาย - หรือ _ ได้
- นามสกุลของไฟล์ภาพควรเป็น .jpg .gif .png
- ขนาดความกว้างของรูปภาพ ไม่ควรเกิน 600 pixel

 

** ควรสร้างตารางก่อน  เช่น cols = 2  และ rows = 1  หรือแล้วแต่การออกแบบและการจัดวางข้อมูล

 

วิธีการแทรกภาพคลิก   อยู่บริเวณด้านล่างซ้ายมือสุด

Example

 

3. Save & Close

4. กำหนดให้บทความแสดงในหน้าแรก ให้คลิกเลือก รูปดาว ตามตัวอย่าง

************************************************************************

 

5. เมนู Content + Articles : Add New Article

- เลือก category ชื่อ Profile

- พิมพ์ชื่อเรื่อง : ประวัติการศึกษา

- พิมพ์เนื้อหา : ใส่ข้อมูลประวัติการศึกษา

************************************************************************


6. เมนู Content + Articles : Add New Article

- เลือก category ชื่อ Profile

- พิมพ์ชื่อเรื่อง : ประวัติการประกวด แข่งขัน หรือ ประวัติการฝึกอบรม หรือ กิจกรรมที่เข้าร่วม หรือ ...............

- พิมพ์เนื้อหา : ใส่ข้อมูลตามชื่อเรื่อง

************************************************************************

 

Tip : สำหรับการเรียงบทความในหน้าแรก

- เมนู Content  +  Featured Articles

 

ปรับตัวเลขลำดับตามต้องการ  (อย่าลืม Save)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช